söndag 1 november 2009

S:t Leonhard och S:t Staffan - helgon med hästar


Förra söndagen firades Sankt Leonhard i Grafing. Det missade vi, men förra året var vi med och dokumenterade evenemanget.

"I år firade man Leonhardiritten i Grafing för 300:e gången den 26 oktober. Ja, exakt när traditionen började, vet man inte, men bevisligen hölls ritten år 1708. Svenskarna är såtillvida inblandade i historien, som att de förskonade just Leonhardskyrkan vid brandskattningen av Grafing och omnejd år 1632, vilket i sig ansågs vara ett under som borde ihågkommas.
S:t Leonhard hade under årens lopp genomgått en förvandling från fångarnas vän till boskapens beskyddare. Orsaken var en omtolkning av kedjan i hans hand; då landets boskap drabbats av epidemier under krigsåren, behövdes en stark hjälpare.

Leonhardiritter fanns på sina håll i Bayern långt tidigare, men just i Grafing torde seden ha införts efter 30-åriga kriget.
Gustav II Adolf blev dock aldrig vittne till någon Leonhardsritt. Han föll i slaget vid Lützen den 6 november 1632. Minnet av hans
dödsdag firas ännu av de (o)tacksamma göteborgarna - han grundade Göteborg 1621 - genom avnjutandet av s k Gustav-Adolf-bakelser medkungens bild på. Kakätandet har sedemera spritt sig över landet.

I Sverige spelar S:t Leonhard ingen roll i traditionen. Där är det annandag juls Staffansritt som varit mäkta populär förr om åren. Både hästar och bondpojkar kände ett behov av motion efter juldagens stillasittande. I ottan red man därför i kapp till källan
för att vattna hästarna (Staffan var en stalledräng... han vattnar sina fålar fem enligt visan). På hemvägen stannade man till i
gårdarna, sjöng Staffanssången och tiggde mat och dricka till ungdomarnas Staffansöl, som firades på annandagens kväll."