söndag 14 februari 2010

Får i snö

.
På min vanliga runda upptäckte jag att traktens får hade flyttat upp på platån. De brukar vara på lite olika ställen, beroende på betesmöjligheterna. Herden sätter bara upp ett enkelt nät på plastpinnar och fåren håller sig då innanför.
.