torsdag 22 april 2010

Altomünster - klostrets yttre gård

.

Utanför porten ligger den här stenen, som vid första anblicken ter sig lite egendomlig med sina urblekta "ploppar" av något  plastaktigt material. Men det här är den typiska birgittakronan som nunnorna bär. De fem plopparna ska föreställa Kristi fem sår.
En enkel träport öppnas för oss och ut kommer syster Apolonia som för oss genom de mindre privata klosterrummen.
Även hon bär birgittakronan. De andra tre systrarna syns inte till. Det här är ett kloster, där nunnorna inte får tala, utom vid besök, och en timme på eftermiddagen.
Först får vi se den numera nästan tomma lagårdsbyggnaden, där lokala föreningar och kyrkan firar fester vid dåligt väder. 

Där står inbjudan till en tidigare fest kvar på en gammal skoltavla i ett hörn.
Helst firar förstås bygdens folk i klostrets Biergarten, som de kallar den.
I alla fall är det tillräckligt mycket plats för hela befolkningen där. Senaste festen som firades hade ingenting med den heliga Birgitta att göra, utan var bryggeriskråets flerhundraåriga jubileum. 

Fortsättning följer.

.