måndag 7 april 2014

Mäktig upplevelse

Körkonsert Elias av Mendelssohn igår. Verkligen ett fantastiskt verk och ett starkt budskap. Kören, orkestern och solisterna var i högform. Ovan en annan inspelning och dessutom på engelska.